Monday, March 5, 2007

ഓര്‍മ്മത്തെറ്റുകള്‍

ഓര്‍ക്കുന്നില്ല ഞാ,നമ്മയെന്‍ കാതിലാദ്യം
ചൊന്ന വാക്കുമെ,ന്നഛന്റെ വിരല്‍ത്തുമ്പു
തൂങ്ങിയാദ്യമായി പിച്ചവെച്ച വഴികളും

ചിതലരിക്കുമീ,യൊര്‍മ്മകളെന്നിലുയിരിടും മുമ്പേ
കണ്ണേ,യെന്നു ചൊന്നുമ്മവെച്ചു വാരിപ്പുണര്‍-
ന്നതേതു കരങ്ങളെന്നുമൊര്‍മ്മയില്ല

ആരൊ മുമ്പേ കുറിച്ചിട്ടൊരെന്‍ ജീവിത-
രേഖകള്‍ നാവൊറു പാട്ടായി ചൊല്ലിയ
കുറത്തിമുത്തിതന്‍ മുഖവും മറന്നു

ആദ്യം നനഞ്ഞ മഴയുമാദ്യത്തെയൊണവു-
മാദ്യം കണികണ്ടുണര്‍ന്ന വിഷുപ്പുലരിയു-
മാദ്യത്തെ ശകാരവും പിച്ചും, കരച്ചിലു-
മാദ്യമായിചിരിച്ച സനേഹിതനു,മെല്ലാ-
മാദ്യന്തമില്ലാതെ മാഞ്ഞുപൊയി

മാനമിരുളും മഴക്കാലദിനങ്ങളിലെന്നരി-
കത്തിരുന്നു സ്ലേറ്റില്‍ വരച്ചതാരെന്നൊര്‍മ്മയില്ല
വരാന്തയിലിരുനിരയായി നീണ്ട വരികളി-
ലൊന്നിലിരുന്നെന്തു "ചൂടാ,ണീ കഞ്ഞി"യെന്നു
ചൊന്നതാരുടെ സ്വരമെന്നുമൊര്‍മ്മയില്ല

വിറയാര്‍ന്നുതിര്‍ന്ന മഴയെ ചെറുത്തീടാ,നൊരു-
കുടക്കീഴിലെത്രമേല്‍ ചേര്‍ന്നു നിന്നിരുന്നൂ നമ്മള്‍ ‍
മഴയായി കാലം പെയ്തുതൊരുമ്പൊ-
ഴെങ്ങൊ വെച്ചു മറന്നൂ ഞാനാ കുടയും മുഖങ്ങളും

വഴിയറിയാതെയുഴറി നിന്ന വഴിത്താരകളി-
ലെത്ര പേര്‍ വെളിച്ചമായി വഴിതെളിച്ചു നിന്നു
പിന്നെ, മുഖം തരാതെ കാലത്തിന്‍
‍നടവരമ്പിലൂടെങ്ങൊ നടന്നു മറഞ്ഞു

എത്ര യാത്ര,കളതിലെത്രയെത്ര മുഖങ്ങള്‍
മിണ്ടുവാനൊര്‍ത്തു തുടങ്ങും മുമ്പേ
വിട പറഞ്ഞു പൊയവര്‍; ചിലപ്പൊള്‍
പരസ്പരമെന്തൊ മിണ്ടിപ്പിരിഞ്ഞവര്‍

മനസ്സിന്നൊരു കൊണിലായിങ്ങനെ,
മറവിയുടെ മൌനം മറയ്ക്കുന്നേറെ മുഖങ്ങള്‍

ഓര്‍മ്മ തന്‍ വിരല്‍പ്പാടൊന്നും പതിയാ-
തെത്രയൊ ചീരിയും കണ്ണീരും ചിറകിലേറ്റി-
യെത്രമേല്‍ നിശ്ശബ്ദമീ കാലമുരുളുന്നു !

കണ്ണെത്തീടാതെങ്ങൊ മറഞ്ഞു പൊയ വാസരങ്ങ-
ള,തിലെങ്ങും തെളിയാതെ പൊയൊ,രൊര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍

കണ്ണൊന്നു ചിമ്മിയാല്‍ നൃത്തം ചെയ്യും
വര്‍ണ്ണചിത്രങ്ങളേറെയുണ്ടൊര്‍മ്മയിലെങ്കിലും
കാലങ്ങളായെന്‍ മനസ്സിന്നിതള്‍ത്തുമ്പി-
ലെങ്ങൊ,യിറ്റു വീഴാതെ നില്ക്കു-
മൊര്‍മ്മച്ചിന്തുകള്‍-
ഓര്‍മ്മത്തെറ്റുകളതെത്രമേല്‍ ധന്യം ..!

(മാര്‍ച്ച് 2007)

Thursday, March 1, 2007

ഇറങ്ങിപ്പൊകല്‍…

ചൊര കലര്‍ന്നു മണലിനു ചൊപ്പായപ്പൊള്‍
ചൊദിക്കാതെ നാട്ടിലേക്കയാള്‍ പൊന്നു

ചൊദിക്കാതെ അവള്‍ പൊയതിനെക്കുറിച്ചു
ചുറ്റും നിറഞ്ഞ പല ഭാവത്തിലുള്ള മുഖങ്ങള്‍
ചൊദിക്കാതെ തന്നെ അയാളൊടു പറഞ്ഞു..

വലിയ വീടും , കാറും, വില പിടിച്ച തുണിത്തരങ്ങളും..
അവള്‍ക്കു വാങ്ങിക്കൊടുത്തതെല്ലാം അയാള്‍ ഓര്‍ത്തു..
പിന്നെ ആഞ്ഞു ശപിച്ചു.. "മഹാപാപി…"

പക്ഷെ ഒന്നുമെടുക്കാതെ തന്റെ പഴയൊരു ചുരിദാര്‍
മാത്രം ധരിച്ചായിരുന്നത്രെ അവള്‍
ഇറങ്ങിപ്പൊയ്ക്കളഞ്ഞത്..!


(മാര്‍ച്ച് 2007)