Tuesday, February 13, 2007

ഒന്നുമില്ലൊന്നുമില്ല !

ഒന്നുമില്ലൊന്നുമില്ല;
ഒരു നൊക്കു കാണുവാന്‍ മാത്രം,
ഒന്നുമില്ലൊന്നുമില്ല;
ഒരു വാക്കു മിണ്ടുവാന്‍ മാത്രം,
ഒന്നുമില്ലൊന്നുമില്ല നിന്‍ ചെന്ചുന്ടിലുതിരും
ഒരു നുള്ളു കുങ്കുമം നുകരുവാന്‍ മാത്രം ..!
(ആഗസ്റ്റ് 2001)

No comments: